back to top

Hey Project
A healthy mind in a healthy body!A healthy mind in a healthy body!A healthy mind in a healthy body! A healthy mind in a healthy body!

ERASMUS+

Healthy European Youth

ue-flag

ERASMUS +

 

 Schimbă vieți, deschide minți

 

 

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020.

 

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 - 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât actualul nivel al cheltuielilor și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele.

 

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de voluntariat în alte țări. Totodată va finanța parteneriate transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, formare și tineret, cu scopul de a coopera și de a construi punți între sistemul educațional și câmpul muncii prin care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi.

 

De asemenea, va susține eforturile de modernizare a sistemelor de educație, formare profesională și tineret. În ceea ce privește sportul, programul va finanța activități sportive de masă accesibile publicului larg și proiecte transfrontaliere destinate promovării fair-play-ului și combaterii aranjării meciurilor, dopajului, violenței și rasismului.

 

Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și susține, pentru prima dată, sportul.Cele șapte programe europene de finanțare reunite sunt: Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate. Având o abordare integrată, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului.

 

Pentru a-şi atinge obiectivele cat mai eficient, Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții de participare și de finanțare mai simple față de programele precedente şi pune accent pe impact şi o abordare mai strategică şi mai integratoare.

 

Mai jos, găsiți și o scurtă introducere realizată în Prezi:

 

Disclaimer

Disclaimer

This website reflects the views only of the authors, and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Acest site reflectă numai opiniile autorilor, iar Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Comisia Europeană nu pot fi trase la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

 

 

Copyright © 2017 HEY Project by ERASMUS+ Rights Reserved.